Дан: 2. децембра 2012.

Препорука О. б. Ш. мера за остваривање равноправности у области запошљавања

дел. бр. 1964 датум: 3. 12. 2012.   ПРЕПОРУКА МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ БР. 409/2012   Препорука је донета у оквиру законом прописане надлежности Повереника за заштиту равноправности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, у поступку који је вођен на основу…

Опширније →
Притужба К. Т. против И. Л. због дискриминације на основу националне припадности у области рада

дел. бр. 2023 датум: 3. 12. 2012.   МИШЉЕЊЕ БР. 389/2012   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе К. Т. из Б. против И. Л. из Б, због дискриминације на основу националне припадности. 1. ТОК ПОСТУПКА 1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио К. Т. из Б, због дискриминације на основу националне припадности….

Опширније →
Међународни дан особа са инвалидитетом

Meђунaрoдни дaн oсoбa сa инвaлидитeтoм oбeлeжaвa сe oд 1992. гoдинe, кaдa je Гeнeрaлнa скупштинa УН усвojилa рeзoлуциjу кojoм сe свe зeмљe пoзивajу нa oбeлeжaвaњe тoг дaнa с циљeм дa сe oсoбaмa сa инвaлидитeтoм oмoгући jeднaкo уживaњe људских прaвa и рaвнoпрaвнo судeлoвaњe у друштвeнoм живoту. Taкoђe, oвo je jeдaн oд нaчинa дa сe пoвeћa свeст o…

Опширније →
back to top