1197-23 Препорука мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације (графити)

бр. 021-01-01595/2023-02  датум: 9.11.2023. године

 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „БЕОГРАДСКИ САЈАМ“

Данка Селић, директорка

 

11040 БЕОГРАД

Булевар војводе Мишића бр. 14        

 

Поштована госпођо Селић,

 

Повереник за заштиту равноправности примио је допис у којем је указано на графите који се према наводима из дописа налазе у пролазу на улазу у Београдски сајам, на адреси Булевар војводе Мишића бр. 14. У прилогу дописа су достављене фотографије спорних графита („Смрт ционизму“; „Израел убија децу“ и „Израел терористичка држава“ и др) које Вам у прилогу достављамо.

 

Повереник за заштиту равноправности установљен је Законом о забрани дискриминације[1] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежност Повереника је да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтевете за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације. Такође, чланом 33. став 1. тачка 7. овог закона прописано је да Повереник прати спровођење закона и других прописа, док је тачком 9. овог члана прописано да Повереник упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације.

 

Чланом 11. Закона о забрани дискриминације изричито је забрањено изражавање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминације, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства, у јавним гласилима или другим публикацијама, на скуповима и местима доступним јавности, исписивањем и приказивањем порука или симбола на други начин, док је чланом 12. забрањено узнемиравање, понижавајуће поступање и полно и родно узнемиравање, које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће и увредљиво окружење.

 

Поводом графита којима се подстиче мржња или насиље, Повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић, је дана 8. новембра 2023. године упозорила јавност и навела: „За сваку осуду су графити – антисемитски, исламофобни, расистички, фашистички, ксенофобни као и сваки појединачни акт нетрпељивости којим се понижава или подстиче мржња према било којој друштвеној групи или појединцу на основу неког личног својства. Нема места графитима овакве садржине који се исписују по Београду, Новом Саду али и другим местима. Слагање или неслагање са неком политиком или одлукама једне државе не може се користити као иговор и оправдање за мржњу и напад на све припаднике тог народа. У данашњем времену изражених геополитичких криза не смемо дозволити да се тензија и конфликти прелију на наше друштво у виду ширења мржње и нетрпељивости“.[2]

 

Имајући у виду све наведено, а како је у допису указано да се графити налазе у пролазу, односно на уласку у Београдски сајам, упућујемо Вам препоруку мера да у што краћем року предузмете мере у циљу уклањања графита, односно садржаја којим се подстиче мржња или насиље према било којој друштвеној групи или појединцу на основу неког личног својства у складу са законом. Такође Вас обавештавамо да се Повереник овим поводом обратио и Градском секретаријату за послове комуналне полиције града Београда, посебно имајући у виду да је у допису наведено да су поједини графити исписани у околини Београдског сајма.

 

Потребно је да нас у што краћем року обавестите о предузетим мерама.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] Доступно на: https://ravnopravnost.gov.rs/

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1197-23 Препорука мера за остваривање равноправности и заштите од дискриминације (графити) Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top