Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом

Повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић учестовала је у раду округлог стола „Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом – пут ка једнакости особа са инвалидитетом“ у огранизацији Центра за транзицију и људска права „Спектар“. Циљ округлог стола јесте убрзање процеса инклузије особа са инвалидитетом у друштво, успостављање адекватног институционалног оквира који ће убрзати процес инклузије као и разговор о новој Стратегији за унапређење положаја особа са инвалидитетом.

На скупу је било речи о проблемима са којима се особе са инвалидитетом сусрећу у свакодневном животу, начинима на које се ти приблеми превазилазе и шта је до сада урађено. Повереница је изнела искуства институције Повереника за заштиту равноправности у решавању притужби које су поднете због дискриминације по основу инвалидитета, истакавши да се око 11% свих примљених притужби односи на дискриминацију по овом основу, али да то не одговара стварном стању. Такође је указала на недовољну примену већ постојећег, иначе доброг законског оквира, али и на потребу да се одређена законска решења измене и ускладе са међународним стандардима као што су она која се односе на питање лишавања пословне способности. Уз то, повереница је указала на потребу системског успостављања услуга у заједници које би омогућиле особама са инвалидитетом да наставе да живе у заједници уместо да буду смештене у институције, нагласила да је положај жена и девојчица са инвалидитетом посебно тежак зато што су оне често изложене вишеструкој дискриминацији, али и искористила прилику да најави да ће институција Повереника за заштиту равноправности у сарадњи са UN Women организовати конференцију 3. децембра поводом Дана особа са инвалидитетом, а да ће посебан нагласак конференције бити стављен на положај жена и девојчица са инвалидитетом.

Бранкица Јанковић је такође истакла значај институције Повереника за заштиту равноправности у решавању питања везаних на неприступачност јавних објеката и површина, наводећи  неке од бројних примера из праксе Повереника и нагласивши значај подношења притужби и активизма организација које окупљају особе са инвалидитетом.

У раду округлог стола учестовали су и Владана Јовић, заменица Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом, Милан Стошић из Националне организације особа са инвалидитетом Србије, Микица Будимировић из Форума младих са инвалидитетом Србије и Сања Митровић некадашња репрезентативка Србије у стоном тенису, док је модератор била Мирјана Пурић, новинарка РТС-а.

osi-okrugli-sto-1
Print Friendly, PDF & Email
back to top