Социјална правда – саопштење

Без социјалне правде нема напретка

У дану када Србија и свет обележавају Међународни дан социјалне правде, принципи на којима се она заснива – поштење, једнакост, уважавање различитости, не треба да буду само појмови који се користе одређеног датума.

Напротив, свака држава и њени грађани, поред демократије и слободе, свој развој и напредак темеље управо на основама правичности, солидарности и међусобне одговорности.

Социјална правда није ни мерна јединица ни услов евроинтеграције Србије. Социјална правда у својој суштини значи само једно: да сви људи имају услова да живе достојанствено. Упркос тешкој економској ситуацији и у Србији и у свету, не треба заборавити да је особа која живи у сиромаштву заправо дискриминисана јер не ужива основна људска права. Зато борба против сиромаштва треба да представља дугорочан циљ државе Србије и свих њених грађанки и грађана.
ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
др Невена Петрушић

Print Friendly, PDF & Email
back to top