Притужба удружења Л. против митрополита Амфилохија Радовића због говора мржње према сексуалним мањинама

дел. бр. 171/2011 датум: 28. 2. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. Гласник РС„ бр. 22/2009), поводом говора митрополита Амфилохија Радовића од 11. октобра 2010. године, који су пренели многи медији у Републици Србији, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У говору митрополита Амфилохија Радовића од 11. октобра 2010. године окупљенима у селу Клинци код Луштице, који су пренели многи медији у Републици Србији изражене су идеје и ставови који представљају кршење забране говора мржње која је прописана чланом 11. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2009).

Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, даје митрополиту Амфилохију Радовићу

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. митрополит Амфилохије Радовић ће у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком примити делегацију активиста и активисткиња који/е се боре за права особа другачије сексуалне оријентације од хетеросексуалне. На тај начин ће непосредно сазнати са каквим се проблемима суочавају у свакодневном животу, као и како на њихове животе утичу његове изјаве. Повереница за заштиту равноправности ставља на располагање своје просторије за овај састанак.

2. митрополит Амфилохије Радовић упутиће јавно извињење учесницима и учесницама Параде поноса због говора мржње израженог 11. октобра 2010. године. Јавно извињење ће, о свом трошку, објавити у дневном листу који излази на целој територији Републике Србије, у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

3. митрополит Амфилохије Радовић ће се убудуће суздржавати од давања изјава, ширења идеја, ставова и информација којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства.

4. митрополит Амфилохије Радовић обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о предузетим радњама у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности је притужбу против говора митрополита Амфилохија Радовића од 11. октобра 2010. године упутила О. Л. 14. октобра 2010. године, као и следећи појединци, појединке и удружења грађана: Г. Б., П. к., А. С., Т. М., Н. С., С. А., С. П., Н. С., П. М., Ј. Ј., М. Б., А. Е., К. М., С. С., Ј. Ш., Д. Ј., О. З., Б. П., А. Е., М. И., А. М., А. Т., Ј. Ћ., Ж. д., М. Д., О. Ј., Ј. И. и В. Б..
Повереница за заштиту равноправности спровела је јединствен поступак, сагласно члану 117. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001), у вези са чланом 40. став 4. Закона о забрани дискриминације, у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности.

Митрополиту Амфилохију Радовићу је, преко Синода Српске православне цркве, упућен дана 17. октобра 2010. године захтев да се у року од 15 дана изјасни о основаности притужби. Дана 4. новембра 2010. године је Свети архијерејски синод Српске православне цркве упутио овом ограну допис без броја, којим је Повереницу за заштиту равноправности обавестио о адреси митрополита Амфилохија Радовића.

Дописом бр. 136/2010 од 8. децембра 2010. године је поновљен захтев митрополиту Амфилохију Радовићу да се у року од 15 дана изјасни о основаности притужби, с тим што је допис послат на адресу Православне митрополије Црногорко-приморске, у складу са обавештењем добијеним од Светог архијерејског синода Српске православне цркве.

Митрополит Амфилохије Радовић се није изјаснио о основаности притужби у остављеном року, те су повереници били доступни само наводи из притужби и докази поднети уз притужбе.

Одредбом члана 11. Закона о забрани дискриминације прописано је да је забрањено изражавање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства, у јавним гласилима и другим публикацијама, на скуповима и местима доступним јавности, исписивањем и приказивањем порука или симбола и на други начин.

Говором у којем митрополит Амфилохије Радовић назива учеснике и учеснице Параде поноса „смрадом содомским који је отровао и загадио Београд“, оправдава насиље које се догодило на улицама Београда 10. октобра 2010. године – „И видите, једно насиље, насиље тих безбожних и настраних људи изазвало је друго насиље. Па се сад питају ко је крив и ту дјецу називају хулиганима!“, и упућује претње „Будите увјерени да је то предуказање пропасти хришћанског народа. Бог ће знати кад ће ударити својим бичем и опоменом, али то се већ полако припрема…“, је несумњиво прекршена забрана говора мржње из члана 11. Закона о забрани дискриминације.

Повереница за заштиту равноправности је приликом доношења препоруке имала у виду одредбу члана 18. став 2. Закона о забрани дискриминације – „не сматра се дискриминацијом поступање свештеника, односно верских службеника које је у складу са верском доктрином, уверењима или циљевима цркава и верских заједница, у складу са законом којим се уређује слобода вероисповести и статус цркава и верских заједница“, али је става да отворени говор мржње није и не може бити у складу са било којом верском доктрином, нити позивање на верско уверење или циљеве цркава и верских заједница може бити оправдање за говор мржње. Митрополит Амфилохије Радовић се овим говором оглушио и о званичан став Српске православне цркве, која је непосредно пред одржавање Параде поноса експлицитно позвала на уздржавање од сваког насиља све грађане и грађанке, па самим тим и великодостојнике Српске православне цркве.

Повереница за заштиту равноправности је приликом доношења мишљења и препоруке посебно имала у виду и чињеницу да је митрополит Амфилохије Радовић јавна личност, великодостојник Српске православне цркве, а с обзиром да јавне личности утичу на формирање јавног мњења, њихова одговорност је већа, а обавеза уздржавања од таквог говора још наглашенија.

Садржина препоруке мотивисана је потребом да се на најбољи начин отклоне последице дискриминаторног акта и предупреди даље дискриминаторно понашање, имајући у виду законом дефинисани општи циљ препорука.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и препоручила митрополиту Амфилохију Радовићу предузимање одговарајућих радњи.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба удружења Л. против митрополита Амфилохија Радовића због говора мржње према сексуалним мањинама Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top