Саопштење поводом дискриминаторног услова за конкурс за доделу стипендија

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић саопштава да се у позиву за доделу стипендија које је објавило Mинистарство просвете, као услов не може захтевати лекарско уверење којим се потврђује да кандидат/киња не болује од неке заразне болести, укључујући и тестирање на ХИВ. Наиме, у позиву за пријављивање за доделу стипендија за школску 2016/17. годину у оквиру пројекта „Свет у Србији“ које је расписало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као један од услова се наводи да кандидат „мора да поседује уверење којим потврђује да не болује од неке заразне болести, укључујући и ХИВ тест“.

Устав Србије, као и бројни међународни и домаћи правни прописи забрањују дискриминацију на основу здравственог стања, истиче повереница Јанковић и оцењује да је постављање оваквог услова дискриминаторно. Повереница такође подсећа и да особе које живе са ХИВ-ом представљају једну од највише стигматизованих друштвених група у Србији и да се свакодневно сусрећу са дискриминацијом, искључивањем и одбацивањем.

Због свега овога, повереница Јанковић препоручиће Министарству да из текста позива изостави овај услов.

Print Friendly, PDF & Email
back to top