Саопштење – Народна банка Србије

 

Поверeница за заштиту равноправности Невена Петрушић поздравља одлуку Народне банке Србије да поступи по препорукама овог органа, односно да затражи од пословних банака у Србији да приликом позајмица по текућем рачуну, кредита и других банкарских услуга не постављају као услов старосно доба клијента. Један такав случај у коме је из тих разлога притужбу поднела једна грађанка, управо је завршен успешно, јер је банка поступила по препорукама поверенице.

Наиме, до сада је био чест случај да банке прописују старосну границу за одређене услуге, нпр. „особе до 70 година“ или „не старији од 65 у моменту отплате кредита“. Повереница није оспорила право банака да врше процену кредитног ризика и способности сваког клијента, али је утврдила да постављање старосног узраста као услова за коришћење банкарских услуга представља директну дискриминацију по основу старосног доба, што је забрањено Уставом и законима Србије. To што нека особа има више од 65 година ни на који начин не имплицира да су њене финансијске могућности мање од особе која је млађа, јер су редовни месечни приходи које људи остварују веома различити и не зависе од година.

Повереница изражава задовољство што је препорука спроведена и истиче да је то драгоцен допринос остваривању принципа једнакости, као темељне вредности сваког демократског друштва.

Print Friendly, PDF & Email
back to top