Радни састанак о положају трансродних и трансполних особа

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић и Заштитник грађана Саша Јанковић одржали су радни састанак са представницима јавне власти на којем су представљени налази и препоруке заједничке радне групе која је анализирала прописе од значаја за правни положај трансродних особа.

Основни циљ био је да се проблеми трансродних и трансполних особа учине видљивији, као и да се допринесе њиховом решавању. Састанку су присуствовали представници Министарства унутрашњих послова, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља, Републичког фонда за здравствено осигурање, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Канцеларије за људска и мањинска права и Савета за родну равноправност Заштитника грађана.

Заједнички је оцењено да овај скуп представља први али веома важан корак ка успостављану и одржавању квалитетне сарадње свих надлежних органа на унапређивању и заштити права ове рањиве друштвене групе.

Print Friendly, PDF & Email
back to top