Радионица „Улога медија и државних органа у борби против дискриминације“

У петак 14. децембра 2012. године у организацији Повереника за заштиту равноправности одржана је финална радионица Прогрес пројекта „Улога медија и државних органа у борби против дискриминације“.

У уводном делу радионице учесницима и учесницама обратила се повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић и представила циљеве и резултате пројекта „Више од закона: Промовисање и спровођење антидискриминационог законодавства и равноправности у Србији“, који финансира Европска унија.

У радном делу радионице представљене су публикације које су настале у оквиру пројекта, Истраживање: Медији и дискриминација у Србији, Приручник за новинаре и новинарке: Медији у Србији – од дискриминације до равноправности, Приручник за борбу против дискриминације на раду и Судска грађанскоправна заштита од дискриминације. Публикације су представиле повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић, шефица кабинета Антигона Андонов, помоћница поверенице Косана Бекер и професор Правног факултета у Новом Саду Сенад Јашаревић.

У завршном делу радионице изнети су предлози за даље унапређење сарадње Повереника за заштиту равноправности са другим државним органима и представницима и представницама медија.

Print Friendly, PDF & Email
back to top