Приватност

Изјава о приватности

Oва изјава о приватности покрива услуге које пружа сајт Повереника за заштиту равноправности. Њоме ни на који начин нису обухваћени спољни сајтови до којих се може доћи путем линкова постављених на сајту Повереника. При одласку на било који други сајт који прикупља податке о личности увек треба да се упознате са актуелном изјавом о приватности тог сајта.

Ниједан податак о личности који нам је поверен не прослеђујемо трећим странама. Систем ће забележити вашу електронску адресу и друге податке које нам добровољно уступите кроз, на пример, упућену притужбу, контакт образац на сајту, приликом регистрације за примање њузлетера, или електронску пошту.

Било која тако добијена информација биће похрањена у складу са Законом о заштити података о личности из 2008. године и третирана као лична и поверљива. Она може бити искоришћена како бисмо вам одговорили на ваш упит или вас обавестили о ажурираном садржају на сајту.

Промене у изјави о приватности

Уколико дође до промена у изјави о приватности, на сајт ће бити постављена ажурирана верзија. Провером ове странице бићете увек упознати са тим које информације прикупљамо, како их користимо, и под којим околностима их, ако уопште, делимо са трећом страном.

Заштита података о личности

Закон о заштити података о личности из 2008. године регулише обраду података о личности.

Обрада података је свака радња предузета у вези са подацима као што су: прикупљање, бележење, преписивање, умножавање, копирање, преношење, претраживање, разврставање, похрањивање, раздвајање, укрштање, обједињавање, уподобљавање, мењање, обезбеђивање, коришћење, стављање на увид, откривање, објабљивање, ширење, снимање, организовање, чување, прилагођавање, откривање путем преноса или на други начин чињење доступним, прикривање, измештање и на други начин чињење недоступним, као и спровођење других радњи у вези са наведеним подацима, без обзира да ли се врши аутоматски, полуаутоматски или на други начин.
Повереник за заштиту равноправности задржаће само минимум података о личности који је неопходан за обављање поверених дужности. Сви такви подаци су поверљиви и обрађују се са дужном пажњом, у складу са законом.
Уколико бисте желели да вас обавестимо, дамо на увид и/или издамо копију података које ми обрађујемо, а који се односе на вас, молимо вас да нас контактирате и поднесете захтев у писаном облику. Ово је ваше право, у складу са Законом о заштити података о личности.
Лице које захтева достављање копије података сноси нужне трошкове израде и предаје копије података.
Повереник за заштиту равноправности настојаће да у најкраћем могућем времену одговори на поднете захтеве, а у складу са роковима које прописује Закон о заштити података о личности.

Обавештење о коришћењу Google Analytics

Користимо алат под називом „Google Analytics” који служи за прикупљање података о коришћењу ове интернет презентације. Google Analytics прикупља податке који се односе на учесталост коришћења ове интернет презентације од стране корисника, стране које корисници посећују тада, и друге интернет презентације које су користили пре него што су дошли до ове интернет презентације. Податке које добијемо од Google Analytics користимо само ради унапређења ове интернет презентације. Google Analytics прикупља само IP адресу која вам је додељена онда када сте посетили ову интернет презентацију, а не податке попут вашег имена или остале идентификационе податке. Не комбинујемо податке које смо добили путем Google Analytics-а са личним идентификационим подацима. Иако Google Analytics поставља колачић на ваш претраживач како би вас идентификовао као јединственог корисника сваки следећи пут кад посетите ову интернет презентацију, колачић не може да користи нико осим Google-а. Могућност Google-а да користи и дели податке који су прикупљени путем Google Analytics-а о вашим посетама овој интернет презентацији ограничена је Условима коришћења алата Google Analytics (онако како су измењени и допуњени за интернет презентације јавних органа) и  Google политиком приватности. Можете онемогућити Google Analytics да препозна вашу поновну посету ове интернет презентације искључивањем колачића на вашем претраживачу.

Print Friendly, PDF & Email
back to top