Притужба З.М. Б.Б. Д.Ђ. против дневног листа Б. због дискриминације на основу пола у области јавног информисања

дел. бр. 1368 датум: 28. 9. 2012.

 

МИШЉЕЊЕ БР. 303/2012

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднеле: др З. М, Б.Б. и Д. Ђ. против: дневног листа „Б.“ поводом текста објављеног у дневном листу „Б.“ – „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“ од 19. маја 2012. године.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом су се 22. јуна 2012. године обратиле др З. М, Б. Б. и Д. Ђ, поводом текста објављеног у дневном листу „Б.“ – „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“ од 19. маја 2012. године.

1.2. У притужби је наведено:

– да је начин извештавања у тексту Д. М. о женском саставу француске владе увредљив и дискриминаторан, с обзиром да се у тексту не наводи ни једна чињеница из политичких биографија ових министарки, већ се само оцењује њихов физички изглед;
– да овај текст не омаловажава, вређа и дискриминише само француске министарке већ и жене уопште;
– да овакав новинарски приступ указује да жене политичарке немају политичку компетенцију, да представљају безвредан политички кадар и да се намеће закључак да је свако присуство жена на политичким функцијама резултат њиховог јединог могућег квалитета – гламурозног изгледа и сексипила;
– да су оваквим извештавањем прекршене одредбе Закона о равноправности полова, Закона о информисању и Закона о забрани дискриминације;
– да се у овом случају не може говорити о „објективном новинарском извештавању“, с обзиром да називање министарки са значајним политичким искуством „гламурозним“, „шоу герлама“ и „лепотицама на штиклама“ не представља објективно извештавање верно чињеницама;
– да је „Б.“ новински лист који је до сада много пута имао позитиван утицај на креирање јавног мњења о женској професионалности, али тиме није стекао повластице да може несметано да вређа, омаловажава и дискриминише жене;
– да подноситељке притужбе желе да „Б.“ остане водећи медиј у Србији који ће непрекидно да промовише родну равноправност, у чему ће му помоћи правилно сагледавање антидискриминационих одредби које подстичу једнакост полова.

1.3. Уз притужбу су поднети следећи докази: а) чланак „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“ објављен у дневном листу „Б.“ са коментарима читалаца овог чланка; б) чланак објављен у листу „Guardian“ који обрађује исту тему, односно, састав нове француске владе, а за који подноситељке притужбе сматрају да је пример објективног новинарског извештавања о овом догађају и в) изводи из релевантних антидисриминационих закона чије одредбе су, према мишљењу подноситељки, овим текстом прекршене.

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка прибављено изјашњење дневног листа „Б.“ од главног уредника овог листа В. С, преко пуномоћника, ортачког адвокатског друштва „С. & П.“ из Б.

1.5. У изјашњењу главног уредника дневног листа „Б.“ на притужбу подноситељки, између осталог је наведено:

– да подноситељке притужбе нису активно легитимисане за подношење притужбе, јер се не спомињу у тексту на који се притужују, а нису ову притужбу поднеле у име организације која се бави заштитом људских права;
– да је притужба неуредна, јер није поднета овлашћеном лицу, имајући у виду да је чланак „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“ објављен у електронском издању дневног листа „Б.“, чији је одговорни уредник М. С, а не В. С;
– да је притужба дискриминаторска, јер је написана у првом лицу једнине, чиме је једна од подноситељки извршила посредну дискриминација друге две подноситељке притужбе, које служе „да њихова имена буду својеврсан привезак, тј. подршка уз мишљење друге две потписнице“, а не да би изразиле своја уверења и мишљење у притужби;
– да су информације које су изнете у тексту истините, јер француске министарке заиста носе високе штикле које су, вероватно, брижљиво бирале за своје појављивање, те је обавештавање о томе дозвољено и указује само на то да министарке брину о свом изгледу и при томе су образоване, што је околност вредна похвале;
– да сви наводи из притужбе садрже нетрпељивост према женама које воде рачуна о свом стилу и облачењу, те да није дискриминаторно обавестити читаоце о томе да француске министарске „прате моду и негују леп изглед“;
– да је дневни лист „Б.“ известио јавност о информацијама о којима има оправдан интерес да зна, у складу са чл. 4. Закона о јавном информисању, при чему је цео текст одражавао афирмативан став о учешћу жена у политичком животу и представио француске министарке као жене које су образоване и успешне, а лепота им је само додатни квалитет;
– да се чланом 40. Закона о јавном информисању новинар ослобађа одговорности када са стручног становишта објективно и критички указује на проблеме које обрађује текстом;
– да има значајан број објављених коментара читалаца овог текста који су схватили његов прави смисао, односно, да су министарке француске владе образоване, паметне, успешне и лепе.

1.6. Иако је притужба поднета против дневног листа „Б.“, Повереница за заштиту равноправности, имајући у виду навод из изјашњења главног уредника В. С. да је чланак објављен у електронском издању овог листа, упутила је притужбу са захтевом за изјашњење и М. С, одговорном уреднику електронског издања дневног листа „Б.“.

1.7. Изјашњење одговорног уредника електронског издања дневног листа „Б.“ поднето је, такође, преко пуномоћника, ортачког адвокатског друштва „С. & П.“ из Б. и у наводима се битно не разликује од изјашњења поднетог у име главног уредника В. С. У изјашњењу се истиче приговор да је притужба достављена одговорном уреднику М. С. након истека рока из чл. 35. ст. 4. Закона о забрани дискриминације, те да су информације које су изнете у тексту у складу са чл. 41. Закона о равноправности полова, односно, да објављене информације покушавају да утичу на измену устаљених друштвених и културних образаца који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију утемељену на идеји о подређености, односно, надређености одређеног пола. У изјашњењу се, такође, наводи да је овај текст имао за циљ да похвали лепоту и елегантност женског састава француске владе, а уједно и француског премијера што је успоставио потпуну равноправност полова у влади.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У току поступка утврђено је да је 19. маја 2012. године у електронском издању дневног листа „Б.“, у рубрици „Вести – свет“, објављен прилог „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“.

2.2. Увидом у овај прилог, Повереница за заштиту равноправности утврдила је да се текст односи на представљање новоизабраних француских министарки, које руководе половином министарстава у новоформираној француској влади, током њиховог доласка на први састанак владе.

2.3. Текст прати већи број фотографија министарки са описом њиховог изгледа и одевних комбинација које су носиле на првом састанку владе. Тако, у тексту се наводи да су „лепе и младе министарке првенствено биле резервисане за Италијане, али нови састав француске владе несумњиво може да се похвали најгламурознијом женском политичком екипом након Берлусконијевих шоу герли“, затим, да су се министарка за стамбену изградњу Сесил Дифло и министарка за права жена Нажат Вало-Белкасем, при доласку на први састанак владе, попеле мермерним степеницама „грациозно као да ходају модном пистом“. Такође, уочљиво је да овај текст, осим описа гардеробе и „гламура“ министарки, не наводи чињенице из њихове стручне или политичке биографије, изузев подсећања да је књижевница и министарка културе Орели Филипети позната јавности по томе што ју је „социјалистички колега сексуално узнемиравао“, као и да француска влада први пут има у свом саставу „оволики број жена, али једино „важно“ министарство – министарство правосуђа – припало је министарки Кристијан Тобира“ што се, према наводима из текста, објашњава околношћу да због малог процента француских посланица није постојао „велики број жена са политичким искуством међу којима је премијер могао да бира“. На крају чланка аутор наводи да „поред шармантних министарки гламуру на француском политичком врху несумњиво доприноси и Орландова партнерка Валери Тривијер […]“

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и текст објављен у електронском издању дневног листа „Б.“ – „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“ од 19. маја 2012. године.

Право на подношење притужбе и достављање притужбе лицу против кога је поднета

3.2. Повереница је ценила наводе из изјашњења да подноситељке притужбе нису овлашћене на подношење притужбе у овом предмету, јер нису споменуте у наведеном тексту, па стога не могу бити дискриминисане. У вези са тим, треба констатовати да је притужба поднета због тога што, како су подноситељке притужба навеле, текст омаловажава, вређа и дискриминише не само француске министарке, већ и жене уопште.

Повереница за заштиту равноправности најпре истиче да је чл. 35. ст. 1. и 3. Закона о забрани дискриминације прописано да лице које сматра да је претрпело дискриминацију подноси Поверенику за заштиту равноправности притужбу усмено или писмено, те да у име и уз сагласност лица чије је право повређено, притужбу може поднети организација за заштиту људских права или друго лице. Сагласно овој законској одредби, Повереница за заштиту равноправности сматра да подноситељке притужбу нису поднеле у име француских министарки, нити ради заштите њихових права, већ као лица која сматрају да су дискриминисана наведеним текстом на основу свог пола. Стога, Повереница за заштиту равноправности стоји на становишту да су подноситељке притужбе овлашћене на подношење притужбе, у складу са чл. 35. ст. 1. Закона о забрани дискриминације.

3.3. Што се тиче приговора у изјашњењу да је одговорном уреднику електронског издања притужба достављена на изјашњење по истеку рока који је прописан чл. 35. ст. 4. Закона о забрани дискриминације, Повереница за заштиту равноправности указује да је притужба достављена дневном лицу „Б.“ у прописаном року. Наиме, притужба је поднета против дневног листа „Б.“. Стога, поступајући у складу са чл. 37. ст. 1. Закона о забрани дискриминације, који прописује да се чињенично стање утврђује и узимањем изјаве од лица против кога је притужба поднета, Повереница је доставила притужбу дневном листу „Б“, у року који је прописан чл. 35. ст. 4. Закона о забрани дискриминације. Имајући у виду да је дневни лист „Б. “ јавно гласило, притужба је достављена његовом заступнику – главном уреднику В. С, како би се изјаснио о наводима притужбе у име дневног листа „Б“. Међутим, ради целовитог сагледавања чињеница и околности овог случаја, Повереница је, уважавајући наводе из изјашњења главног уредника, доставила притужбу и одговорном уреднику електронског издања „Б“, те је то разлог због којег је одговорни уредник примио притужбу нешто касније од заступника дневног листа „Б“.

Правни оквир

3.4. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.5. Устав Републике Србије јемчи равноправност жена и мушкараца . Такође, Устав РС јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.

3.6. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом чл. 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Такође, чл. 20. ст. 2. овог закона забрањено је […] изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.

3.7. Законом о равноправности полова прописано је да информације путем средстава јавног информисања не смеју подржавати нити подстицати дискриминацију засновану на полу (чл. 41. ст. 1.). У ст. 3. овог члана утврђена је дужност средстава јавног информисања да кроз своје програме развијају свест о равноправности заснованој на полу, као и да предузимају одговарајуће мере ради измене друштвених и културних образаца, обичаја и сваке друге праксе који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију утемељену на идеји о подређености, односно, надређености једног пола.

3.8. Повереница указује да су Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности обухваћене области које се тичу учешћа жена у креирању политика и у доношењу одлука […], као и питања средстава јавног информисања и јавног мњења, пошто је кроз широку и демократску дискусију процењено да су ове области кључне за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности. Тач. 4.6. ове стратегије односи се на уклањање родних стереотипа у средствима јавног информисања и промоцију родне равноправности, полазећи од описа тренутне ситуације у домаћим средствима јавног информисања, наводећи да су жене најчешће или одсутне или представљене на стереотипан начин у јавности, углавном приказане као објекти жеље или објекти за гледање . Посебан циљ из тач. 4.6.2. истиче да јавна гласила имају одлучујући утицај на формирање јавног мњења и да се преко њих рефлектује слика о женама, односно слика коју о родним улогама имају и жене и мушкарци, те је стога, веома важно да се жене и њихове активности и потребе приказују на озбиљан и адекватан начин. Ради постизања овог важног циља стратегијом је утврђена обавеза афирмације родно сензитивног деловања у јавним гласилима ради утицаја на напуштање традиционалистичких образаца, по којима је жени место у кући, или се третира као мушки објекат. Такође, утврђена је потреба предузимања активности у циљу промовисања приступања новинара, новинских удружења и редакција кодексу родно осетљивог медијског извештавања, као и подстицање новинара да на објективан начин говоре и пишу о женама и мушкарцима, избегавајући стереотипе и предрасуде.

Анализа прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.9. Повереница најпре констатује да су у многим штампаним медијима објављени прилози попут прилога „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“, који је објављен у „Б“. Разлог због којег је предмет оцене само прилог објављен у „Б.“ лежи у чињеници да је притужба поднета против овог листа и да Повереник за заштиту равноправности поступа по поднетим притужбама, а не и по службеној дужности.

3.10. На основу анализе прилога „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“ са аспекта Закона о забрани дискриминације и Закона о равноправности полова, Повереница за заштиту равноправности заузела је став да је наведеним прилогом јавности упућена прилично јасна порука да, када су у питању жене, нису важне њихове професионалне компетенције и способности и резултати њиховог рада, већ њихов физички изглед. Иако се у изјашњењу наводи да текст говори у најпозитивнијем смислу о женама у француској влади, Повереница је мишљења да текст подржава родне стереотипе, јер указује да се жене оцењују првенствено са аспекта физичког изгледа, па тек онда с аспекта стручних и професионалних компетенција, способности и резултата, чиме су жене омаловажене.

3.11. Што се тиче навода у изјашњењима да је прави смисао овог текста истицање да су министарке француске владе образоване, паметне, успешне и лепе, Повереница за заштиту равноправности истиче да се из текста не може закључити какав је ниво образовања министарки, нити о томе који су њихови досадашњи професионални резултати јер се текст искључиво бави описом „најгламурозније женске политичке екипе након Берлусконијевих шоу герли“, и то, у највећој мери са аспекта лепоте, висине потпетица, гламура и одевних комбинација министарки. У овом, као и у другим објављеним текстовима у овој рубрици, не анализирају се, међутим, физички изглед и начин одевања француског председника, премијера и министара.

3.12. Повереница за заштиту равноправности, такође, напомиње да је на заузимање става у овом предмету утицала и рубрика електронског издања дневног листа „Б.“ у којој је текст објављен. Наиме, ради се о рубрици „Вести – свет“ у оквиру које се углавном објављују прилози који се односе на политичке, друштвене и сличне појаве у свету, док се модом и стилом баве друге рубрике овог листа. Стога, објављивање текста о француској влади и француским министаркама са аспекта моде, гламура и стила министарки у рубрици „Вести – свет“, није примерено теми и у нескладу је са начином на који се извештава о мушкарцима политичарима у овој и сличним информативним рубрикама.

3.13. У погледу навода из изјашњења оба уредника дневног листа „Б.“ о слободном објављивању идеја, информација и мишљења, као и о слободном начину извештавања читалаца о различитим појавама, Повереница истиче да је слобода изражавања и информисања од кључне важности за развој демократског друштва и да су медији кључни канали преко којих се преносе поруке и обликују ставови јавног мњења. Слобода говора не сме, међутим, бити изговор за било који вид дискриминације и омаловажавање по било којем личном својству. Приликом заузимања става у овом предмету Повереница је имала у виду да, сагласно чл. 41. Закона о равноправности полова, средства јавног информисања, поред тога што не смеју подржавати предрасуде, обичаје и друге друштвене обрасце понашања који су засновани на стереотипним улогама полова, имају и законску дужност да кроз своје програме развијају свест о равноправности заснованој на полу, као и да предузимају мере у циљу измене образаца, обичаја и праксе који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију утемељену на идеји о подређености, односно надређености једног пола. Када је у питању дневни лист „Б“, степен одговорности за поштовање наведених обавеза још је већи ако се има у виду његова висока позиција у медијском простору Србије, изразито велики тираж и широка доступност његовог електронског издања.

3.14. Повереница за заштиту равноправности истиче да је дневни лист „Б.“ до сада био веома посвећен питањима родне равноправности, те да својим многобројним прилозима, као што су они који се односе на активности „Женске владе“, праћење процеса усвајања и примене посебних мера у односу на жене и слично, био један од главних медијских промотера идеје родне равноправности, што је вредно сваке похвале. У том смислу он може служити за пример многим медијима у Србији. Уверена да је објављивање спорног текста случајни пропуст, Повереница изражава наду и очекивање да ће „Б.“ и убудуће, кроз прилоге које објављује, наставити да развија свест о родној равноправности и утицати на измену образаца, обичаја и праксе који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију у односу на жене, дајући тиме допринос развоју демократског друштва.

4. МИШЉЕЊЕ

Текст објављен у електронском издању дневног листа „Б.“ – „Француска влада на штиклама од 15 цм: Лепотице у кабинету Франсоа Оланда“ од 19. маја 2012. године, није у складу са одредбама Закона о забрани дискриминације и Закона о равноправности полова.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује дневном листу „Б.“ да више не објављује прилоге којима се омаловажавају жене и подржавају предрасуде и друштвени обрасци засновани на стереотипним улогама полова, те да својим прилозима доприноси измени образаца, обичаја и праксе који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију у односу на жене.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба З.М. Б.Б. Д.Ђ. против дневног листа Б. због дискриминације на основу пола у области јавног информисања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top