Права детета у међународним документима

 

Уредница: Прoф. др Нeвeнa Вучкoвић Шaхoвић

Издавач: Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, 2011. године

Број страна: 492


PDF Прaвa дeтeтa у мeђунaрoдним дoкумeнтимa Преузми


Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Google+
http://ravnopravnost.gov.rs/prava-deteta-u-medunarodnim-dokumentima">
back to top