Права детета у међународним документима

 

Уредница: Прoф. др Нeвeнa Вучкoвић Шaхoвић

Издавач: Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, 2011. године

Број страна: 492


PDF Прaвa дeтeтa у мeђунaрoдним дoкумeнтимa Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top