Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела је Народној скупштини Редован извештај за 2020. годину

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела је Народној скупштини Редован извештај за 2020. годину коју је несумњиво обележила и даље актуелна ситуација изазвана пандемијом, те је очекивано највише притужби грађана поднето због дискриминације на основу здравственог стања и старосног доба. Потом следе притужбе на основу националне припадности, у највећем броју ромске мањине, а затим пол и инвалидитет. Када су у питању области, највише притужби је поднето због заштите пред органима јавне власти, затим у поступку запошљавања или на послу, приликом пружања услуга или због неприступачности објеката и површина. Следе област образовања, социјалне заштите и јавног информисања.

У извештају су дате препоруке које се односе на неопходност даљег јачања система здравствене заштите и њене још боље доступности, нарочито старијима, младима и особама са инвалидитетом, потом потребе за више различитих сервиса подршке старијима и породицама, са посебним акцентом на услуге и мере усклађивања рада и родитељства, као и мере за смањења социјалне искључености и сиромаштва угрожених група а нарочито Рома и Ромкиња. Препоруке се односе и на смањење разлика између урбаних и руралних средина, и креирање јавних политика које смањују несигурност на раду и већу једнакост приликом запошљавања, без давања предности по било ком основу. Такође, потребне су јасне и примењиве процедуре за кризне  догађаје, у чију израду треба да буду укључени представници рањивих друштвених група и институција за заштиту људских права. Када су у питању медији и друштвене мреже, потребно је интензивније промовисати културу толеранције, дијалога и родне равноправности, као и унапредити контролу медијских и јавних садржаја, нарочито када су у питању дискриминаторни ставови и увредљиво извештавање.

Иза нас је година великих изазова са којима смо се суочили и појединачно и као друштво, а који и даље трају. Имајући управо у виду актуелну ситуацију, од посебног је значаја активно деловање на заштити од дискриминације и унапређивању равноправности, на чему ће институција наставити да ради интензивно и посвећено, закључује повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top