Повереница о механизмима заштите од дискриминације на “Данима социјалне заштите”

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић отворила је традиционалне „Дане социјалне заштите“, стручни скуп посвећен едукацији запослених у систему социјалне заштите. Повереница је истакла значај механизама заштите од дискриминације, као и улогу запослених у систему социјалне заштите у препознавању дискриминације, будући да им се грађани по природи посла, свакодневно обраћају. Овом приликом она је указала на законску  обавезу недискриминаторног поступања према свим корисницима из система социјалне заштите без обзира на пол, старост, здравствено стање, националну припадност и друга лична својства, наводећи примере из праксе Повереника.

Повереница је посебно нагласила права запослених на недискриминацију и  достојанствен рад у систему социјалне заштите, као и њихове проблеме и механизме заштите, изражавајући посебно разумевање за велики проблем недостатка капацитета, а нарочито људских ресурса узимајући у обзир немерљиву улогу система социјалне заштите у систему државног и друштвеног уређења.

Током обраћања Повереница је указала  да приликом доношења одлука и обављања послова у оквиру вршења јавних овлашћења, запослени не могу своје одлуке да заснивају на предрасудама и стереотипима, већ на реализованој стручној процедури и образложеним проценама заснованим на балансираном, пажљивом и објективном разматрању и непристрасној процени. Ово се нарочито односи на сачињавање налаза и стручних мишљења која центар за социјални рад доставља судовима у поступцима у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права, руководећи се најбољим интересом детета и околностима сваког конкретног случаја..

6-ти Дани социјалне заштите, које организују Нови синдикат социјалане заштите Србије и Комора социјалане заштите, одржавају се у Бањи Врујци, а циљ је едукација и упознавање запослених са свим механизмима за спречавање дискриминације и унапређења равноправности у области социјалне заштите.

Print Friendly, PDF & Email
back to top