Повереница на регионалној конференцији о раду националних институција за равноправност

Независне и функционалне институције за равноправност имају велику улогу у процесу унапређења стања у области равноправности, због чега је неопходно уложити додатне напоре за доследну примену препорука мера упућених органима јавне власти, мултисекторски приступ борби против дискриминације, као и јачање капацитета институције Повереника, истакла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на регионалној конференцији „Темељ људских права: Ефикасне институције за заштиту људских права на Западном Балкану“.

Бројни су изазови са којима се суочавају тела за равноправност, посебно у погледу одговарајућих ресурса и функционалне независности које је потребно обезбедити у пракси, навела је повереница ја на панелу „Независност и ресурси – и даље изазов“. Она је истакла да би редовно разматрање годишњих извештаја независних институција у парламенту, као и доношење одговарајућих измена Закона о забрани дискриминације допринели системској борби против дискриминације. Повереница такође нагласила да је проценат поступања по препорукама Повереника веома висок, али да постоји простор за ефикаснију имплементацију препорука које се тичу унапређења равноправности и заштите осетљивих друштвених група, као и да грађане треба додатно охрабривати да покрену поступак заштите од дискриминације.

Поред поверенице Јанковић, на конференцији су говорили и Синиша Бјековић, омбудсман Црне Горе, др Јасминка Џумхур, омбудсманка Босне и Херцеговине, Роберт Гајда, Повереник за заштиту од дискриминације Албаније, проф. Др Ивана Крстић као и представници организација из региона Сивил рајтс дифендерс и Европски институт за политику.

Print Friendly, PDF & Email
back to top