Повереница на представљању извештаја о наученим лекцијама „Изградња поверења у равноправности: унапређење приступа правди за Роме у Мађарској и Србији“

Упркос свим напорима и значајним промена када је реч о положају Рома они су и даље изложени дискриминацији у свим областима друштвеног живота, а негативни ставови и предрасуде према Ромима неретко се понављају рекла је повреница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на представљању извештаја о наученим лекцијама „Изградња поверења у равноправности: унапређење приступа правди за Роме у Мађарској и Србији“

Повереница је указала да је до промена и побољшања положаја Рома ипак дошло наручито у области образовања захваљујући, поред осталог, и афирмативним мерама којима је значајно повећан број високообразованих Рома, средњошколаца и оних који завршавају основно обрзовање. Она је рекла да је неопходно да се са тим мерама настави и уложе значајнији напори на унапређењу положаја ромске заједнице и јачање капацитета пре свега на локалном нивоу. У циљу унапређења положаја Рома Повреник континуирано доноси препоруке и спроводи различите пројекте , а један од последњих је и кампања „Роми против Расизма“ која се спроводи у сарадњи са Европским центром за права Рома и Војвођанским ромским центром .

У оквиру пројекта „До равноправности Рома кроз унапређен приступ правима“ организације Праксис и Европска група за права мањина представиле су извештај о сазнањима до којих су дошли током теренског рада и случајевима дискриминације на територији Србије и Мађарске.

Print Friendly, PDF & Email
back to top