Повереница на конференцији “Дан после дана људских права-где смо сада?”

Независне институције су потребне грађанима и грађанкама, јер представљају један од важних механизама за заштиту људских права и  унапређење квалитета живота свих наших грађана и грађанки, истакла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  на конференцији, “Дан после Дана људских права – Где смо сада?” коју  је организовала Иницијатива за економска и социјална права – А 11.

 

На панелу Улога и утицај независних институција у заштити људски права, повереница је указала да су независне институције потребне и извршној, законодавној и судској власти. Нарочити допринос у изградњи и унапређењу судске праксе дају и стратешке парнице које покреће Повереник за заститу равноправности. Циљ ових парница је доследна примена прописа и унапређење правне праксе, као и подстицање жртава дискриминације на покретање антидискриминационих парница, и правно едуковање и снзибилисање јавности за проблеме дискриминације.

 

Независна тела на неки начин представљају помоћ и корективни фактор у раду органа јавне власти тако што доприносе унапређењу рада ових органа И остваривања права грађана. Она је указала да су очекивања од  независних тела понекад нереална, јер су и независне институције ограничене законом утврђеним надлежностима. Примера ради очекивања од независних институција за заштиту равноправности све су већа у погледу нарастајућег говара мржње и проналажења ефикасних механизама за његово спречавање, закључила је повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top