Повереница Јанковић и Франсоаз Жакоб о остваривању Циљева одрживог развоја

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са сталном координаторком УН у Србији Франсоаз Жакоб, са којом је разговарала о Циљевима одрживог развоја, а посебно о проактивном партнерском приступу и будућим заједничким пројектима у циљу смањења неједнакости као једном од императива Агенде 2030 која прожима све сегменте Циљева.

Јанковић је истакла да су снажне и спремне инситуције кључне за достизање Циљева одрживог развоја, што превасходно треба да допринесе смањењу сиромаштва. „Формирање посебног међуминистарског тела и Добровољног извештаја о спровођењу Агенде 2030 за одрживи развој који је Србија представила у УН, показују спремност наше државе да посвећено ради на достизању Циљева“, нагласила је повереница. Потребно је даље радити на изради и имплементацији правног оквира који је предуслов за успешну реализацију Агенде одрживог развоја, наводи Јанковић.

Жакоб је нагласила да само заједничким деловањем и одговорношћу свих политичких и друштвених актера, приватног сектора, локалних самоуправа, цивилног друштва, биће достигнуто испуњавање Агенде 2030. Координаторка УН у Србији је истакла да у том процесу значајну улогу имају институције за равноправност, као што је Повереник за заштиту равноправности, и пружила подршку даљем раду поверенице и институције. Током разговора је закључено и да је већа локална и глобална солидарност од кључног значаја, посебно у времену пандемије, као и да је поштовање принципа равноправности и одрживости од изузетне важности за превазилажење изазова пост-пандемијског периода у коме нико не сме да буде запостављен.

Print Friendly, PDF & Email
back to top