Посета Будимпешти

У оквиру студијске посете коју је организовао ОЕБС, 7. и 8. новембра 2013. године, Пoвeрeницa за заштиту равноправности Нeвeнa Пeтрушић, помоћница поверенице Косана Бекер, самостална саветница Горица Чолић и саветнице Марија Зарић и Тијана Милошевић посетилe су међународну организацију European Roma Rights Centre (Европски центар за права Рома) i Mental Disability Advocacy Centre, у Будимпешти. Током посете представљене су активности и искуства ових организација у вези са стратешким парничењем пред Европским судом за људска права у Стразбуру. Други дан посете Будимпешти повереница и представнице институције посетиле су мађарско тело за равноправност (Hungarian Equal Treatment Authority), где су се упознале са надлежностима и радом те институције.

Print Friendly, PDF & Email
back to top