Обавештење јавности – Републички фонд за здравствено осигурање дискриминисао расељено лице са Косова и Метохије

Подносилац притужбе је осигураник Републичког фонда за здравствено осигурање и интерно расељено лице са Косова и Метохије. Он се обратио Републичком фонду за здравствено осигурање због издавања потврде за стоматолошку заштиту на терет Фонда. Републички фонд за здравствено осигурање је одбио овај захтев са образложењем да је подносилац притужбе осигуран као интерно расељено лице са КиМ, а према прописима ова лица немају право на стоматолошку заштиту на терет Фонда. У току поступка утврђено да не постоји пропис по којем расељена лица са КиМ немају право на бесплатну стоматолошку заштиту и да могу, на исти начин и под истим условима, да остварују право на бесплатну стоматолошку заштиту као и сви други осигураници Фонда. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да је Републички фонд за здравствено осигурање, ускраћивањем права подносиоцу притужбе на бесплатну стоматолошку заштиту због статуса интерно расељеног лица са КиМ, прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

Републичком фонду за здравствено осигурање је препоручено да омогући подносиоцу притужбе, као и свим другим интерно расељеним лицима са територије КиМ, остваривање права на бесплатну стоматолошку заштиту, под истим условима и на исти начин као и другим осигураницима, као и да убудуће не крши законске прописе о забрани дискриминације.

С oбзирoм дa Републички фонд за здравствено осигурање ниje пoступио пo прeпoруци, Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, у склaду сa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje, o тoмe oбaвeштaвa jaвнoст.

Print Friendly, PDF & Email
back to top