Листа експерата и експерткиња

Повереница за заштиту равноправности, на основу члана 25. Пословника о раду, донела је одлуку о формирању Листе стручњака/стручњакиња, на којој ће се налазити експерти и експерткиње који се теоријски и практично баве људским правима и заштитом од дискриминације. Особе са ове Листе биће ангажоване на разматрању појединих питања од значаја за примену антидискриминационих прописа, спровођење истраживања, за правне и друге анализе, давање стручних мишљења и слично. Сви наведени експерти/експерткиње сагласили су се да буду на Листи Повереника за заштиту равноправности.

Мартин Матијашевић

Мартин Матијашевић рођен је 1989. године у Лучанима. Завршио је Факултет безбедности Универзитета у Београду 2012. године, затим мастер академске студије на тему „Политички криминалитет у савременој Србији – појавни облици и импликације по националну безбедност“. Након завршених мастер студија уписао је специјалистичке академске студије криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, смер Безбедносна заштита лица…

Опширније →
Мирослав Бркић

Проф. др Мирослав Бркић рођен је 1967. године у Шапцу. Основне студије завршава 1992. године на Факултету политичких наука у Београду, смер за социјалну политику и социјални рад. На истом факултету брани магистарску тезу под називом „Социјални рад у реинтеграцији малолетних преступника.“ (1998) и докторску дисертацију „Теоријско-методолошке основе социјалног рада у заједници“ (2002). Каријеру на…

Опширније →
Зоран Томић

Проф. Др Зоран Р. Томић је редовни професор Управног права на Правном факултету Универзитета у Београду, доскорашњи шеф Катедре за јавно право на матичном факултету (2003-2006. год.). Рођен 1956. године у Шапцу. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао 1979. године, са средњом оценом 10 (десет). За асистента-приправника на предмету УПРАВНО ПРАВО на Правном факултету…

Опширније →
Влaдимир Вoдинeлић

Прoф. др Влaдимир Вoдинeлић je рoђeн 1948. гoдинe, у Зaгрeбу. Студиje прaвa зaпoчeo 1967. гoдинe нa Прaвнoм фaкултeту у Бeoгрaду, a зaвршиo 1971. гoдинe нa Прaвнoм фaкултeту у Сплиту. Maгистeриjум прaвних нaукa 1981. нa Прaвнoм фaкултeту у Бeoгрaду, дoктoрaт прaвних нaукa нa истoм фaкултeту 1986. гoдинe. Рeдoвни прoфeсoр нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду дo…

Опширније →
Вера Деспотовић Станаревић

Вера Деспотовић Станаревић рођена је 1967. године у Београду. Дипломирала је психологију на Филозофском факултету. Похађала је тренинге из групне психотерапије- психо драме, из системске породичне терапије алкохолизма, породичне системске терапије. Поседује и Интернационални сертификат Advanced diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals, као и академску специјализацију из медијације – Факутета политичких наука….

Опширније →
Вања Мацановић

Вања Мацановић дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године, а правосудни испит је положила 2001. године. 2006. стекла је Сертификат из области права детета, кривичноправне заштита малолетних лица и преступништва младих (лиценца за поступање). 2011. је завршила двогодишњи курс на Women’s Human Rights Training Institute, Софија, Бугарска. Од 2005. је координаторка пројекта…

Опширније →
Тања Игњатовић

Мр Тања Игњатовић дипломирала је психологију на Филозофском факултету у Београду 1988. године. Завршила је Специјализацију из студија рода – Факултет политичких наука, Београд (2005) и магистарске студије политике и рода, а тренутно је на докторским студијама. Координаторка је програма у Аутономном женском центру у Београду, задужена за развој знања, едукативних програма и анализе практичних…

Опширније →
Осман Балић

Осман Балић дипломирао је на Факултету Заштите на раду у Нишу 1978. године. Завршио је тренинге за управљање национално мешовитим локалним срединама, за управљање пројектима Министарства за рад и социјална питања, затим мониторинг и евалуација пројеката Светске банке. Похађао је једногодишњи курс Фонда за политичку изузетност. Председник је Извршног одбора YUROM Центра, а био је…

Опширније →
Милан Антонијевић

Милан Антонијевић рођен је 1975. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, где је завршио и мастер студије, а на Универзитету Бредфорд у Великој Британији похађао је професионални тренинг развојни курс из Мировних студија. На челу је ЈУКОМ-а, Комитета правника за људска права. Члан је Одбора за људска права Социјалдемократске Лиге. Поље рада…

Опширније →
Маријана Пајванчић

Проф. др Маријана Пајванчић (1946. Суботица), редовна је професорка на Катедри за Уставно право Правног факултета у Новом Саду. Области рада су : Уставно право, Парламентарно право, Изборно право, Уставносудска заштита људских права, Уставно судство. Поред предмета на којима тренутно изводи наставу предавала још и Правно нормирање као и Савремене политичке системе (замењивала наставника на…

Опширније →
back to top