Најава догађаја: EQUIED 5. априла у Медија центру

У Медија центру у Београду, 5. априла 2013. у 13h, биће представљене активности ТЕМПУС пројекта EQUI-ED, „Једнакост приступа високом образовању у Србији“, који је усмерен ка проблему слабе заступљености одређених социјалних група у високом образовању. Циљ пројекта је да се повећају шансе младих у Србији да упишу факултет и остану у високом образовању, нарочито Рома, особа са инвалидитетом, руралне популације, младих људи из породица са нижим степеном образовања и осталих подзаступљених група.

У пројекат је укључено 17 партнерских организација, међу којима су домаћи и страни универзитети, организације цивилног друштва, као и Повереник за заштиту равноправности.

Више информација о овом догађају можете пронаћи на:

Једнакост приступа високом образовању у Србији

Print Friendly, PDF & Email
back to top