Мишљење на Нацрт закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

бр. 011-00-67/2017-02  датум:  20. децембар  2017.године

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

Мишљење

на Нацрт закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

 

У прилогу дописа потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 119-01-00353/2/2016-07 од 13. децембра 2017. године, Поверенику за заштиту равноправности достављен је иновирани текст Нацрта закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

 

С тим у вези, обавештавамо Вас да Повереник остаје при примедбама изнетим у мишљењу број: 011-00-52/2017-01 од 22. септембра 2017. године, на раније достављени текст Нацрта закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о поступку уписа у катастар непокретности и водоваDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top