Препоруке мера органима јавне власти

Препорука мера Народној скупштини РС поводом измена Пословника

Број: 021-01-622/2020-02        Датум: 18.12.2020   НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ивица Дачић, председник 11000 БЕОГРАД Трг Николе Пашића бр.13   Поштовани господине Дачићу, У складу са својим надлежностима да пратимо спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручујемо мере за остваривање равноправности, користимо прилику да  Вам укажемо да би било од посебног значаја да се…

Опширније →
Препорука мера Влади поводом Програма економских мера

датум: 7.5.2020. године ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, председница 11000 БЕОГРАД Немањина 11   Поштована госпођо Брнабић,   Поверенику за заштиту равноправности обратио се дописима и притужбама један број грађана и грађанки, али и представника различитих удружења који су истакли да уредбама за спровођење економских мера за смањење негативних ефеката проузрокованих пандемијом коронавируса које је Република Србија…

Опширније →
Препорука мера Граду Београду поводом стања у неформалном београдском насељу „Чукаричка шума“

датум: 27.4.2020. године   ГРАД БЕОГРАД, градоначелник   11000 БЕОГРАД Драгослава Јовановића 2 Поштовани господине Радојичићу,   Поверенику за заштиту равноправности обратила се дописом Иницијатива за социјална и економска права А11 наводећи да је поднела захтев за покретање поступка пред Европским судом за људска права у Стразбуру због, како се како се у захтеву наводи,…

Опширније →
Препоруке мера јединицама локалне самоуправе поводом услуга социјалне заштите и програма помоћи

  Препоруке мера јединицама локалне самоуправе поводом услуга социјалне заштите и програма помоћи  

Опширније →
Прeпoрукa мeрa зa унaпрeђeњe пoлoжaja Рoмa у рoмским нaсeљимa

датум: 21.4.2020. године ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, председница 11000 БЕОГРАД Немањина 11   Поштована госпођо Брнабић,   Поверенику за заштиту равноправности обратила се дописом Стална Конференција Ромских удружења грађана- ЛИГА РОМА, указујући на озбиљне проблеме са којима се суочавају припадници ромске националне мањине, након проглашења пандемије COVID-19 вируса. Наиме, у свом допису најпре указују на недостатак…

Опширније →
Препорука мера Министарству финансија

  Препорука мера Министарству финансија  

Опширније →
Препорука мера Влади и Кризном штабу за сузбијање заразне болести COVID-19 у вези решавања проблема са којима се за време ванредног стања суочавају особе на дијализи

  Препорука мера Влади и Кризном штабу за сузбијање заразне болести COVID-19 у вези решавања проблема са којима се за време ванредног стања суочавају особе на дијализи  

Опширније →
Прeпoрукa мeрa у вeзи дoзвoлa зa крeтaњe, рaдa линиja зa пoмoћ и пoдршку, нaсиљa у пoрoдици

датум: 14.4.2020. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Ана Брнабић, председница 11000 БЕОГРАД Немањина 11   Поштована госпођо Брнабић,   Користимо прилику да Вас обавестимо да се Поверенику за заштиту равноправности свакодневно обраћају грађани и грађанке у вези проблема са којима се суочавају за време ванредног стања. Поштујући уложене напоре и до сада постигнуте резулатате, а полазећи од…

Опширније →
Препорука мера Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поводом положаја особа са аутизмом

датум: 10.4.2020. године МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, министру 11000 БЕОГРАД Немањина 11 Поштовани госпођодине Ђорђевићу, Повереник за заштиту равноправности примио је допис који је упутило више удружења која пружају помоћ и подршку особама са аутизмом у Републици Србији указујући на различите проблеме са којима су се након усвајања Одлуке о проглашењу…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa зa снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм стaриjих и сoциjaлнo угрoжeних

датум: 9. 4. 2020. ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Милорад Грчић, в.д. директора 11000 БЕОГРАД Балканска 13   Поштовани господине Грчићу,   Поверенику за заштиту равноправности обратила се особа старија од 65 година живота, чије је домаћинство искључено са електродистрибутивне мреже, пре ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања[1] од 15. марта 2020. године.   Као…

Опширније →
back to top