Међународни дан особа са инвалидитетом

 

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, повереница Невена Петрушић напомиње да су особе са инвалидитетом у Србији једна од најдискриминисанијих друштвених група. Особе са инвалидитетом још увек су изложене дискриминацији која је посебно широко распрострањена, нарочито у областима образовања, рада и запошљавања, живота у заједници, једнакости пред законом, приступу услугама и информацијама. То потврђују и притужбе упућене Поверенику за заштиту равноправности, које се односе на дискриминацију на основу физичког, сензорног и менталног инвалидитета. Током 2014. године број поднетих притужби по том основу већи је у односу на претходну.

Процењује се да у Србији живи око 700.000 особа са инвалидитетом, односно око 10 одсто укупног становништва. Њихови основни проблеми су сиромаштво, запошљавање и архитектонске баријере. Такође, особе са инвалидитетом и њихове породице често трпе стигматизацију и сагрегацију услед дубоко укорењених и распрострањених предрасуда и неинформисаности. Извештавање медија о положају особа са инвалидитетом обилује стереотипним приказима ових особа као неспособних, жртава и пасивних прималаца социјалне или хуманитарне помоћи.

Међународни дан особа са инвалидитетом требало би да нас подсети да су особе са инвалидитетом особе које уживају сва људска права и да би требало да им се пружају подједнаке шансе за нормалан живот без препрека. Осим што им признајемо сва права морамо им створити и једнаке могућности да та права уживају, поручила је Повереница Петрушић.

Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права и равноправно суделовање у друштвеном животу. Такође, ово је један од начина да се повећа свест о важности укључивања особа са инвалидитетом у све аспекте политичког, друштвеног, економског и културног живота.

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом Повереник за заштиту равноправности подсећа на публикације о механизмима заштите од дискриминације које су својим садржајем и форматом учињене доступним особама са инвалидитетом.

Print Friendly, PDF & Email
back to top