Међународни дан особа са инвалидитетом

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, повереница Невена Петрушић упозорава да је дискриминација особа са инвалидитетом широко распрострањена, посебно у областима образовања, рада и запошљавања, живота у заједници, једнакости пред законом, приступу услугама и информацијама. Број притужби Поверенику због дискриминације особа са инвалидитетом порастао је прошле године десет пута.
Повереница подсећа да је циљ обележавања oвoг дaнa дa сe oсoбaмa сa инвaлидитeтoм омогући једнако уживање људских права и равноправно суделовање у друштвеном животу, као и да је то један од начина да се повећа свест о важности укључивања особа са инвалидитетом у све аспекте политичког, друштвеног, економског и културног живота. Само заједничким снагама и залагaњем за унапређивање стања у тој области, можемо изградити друштво у коме ће се сваки појединац и појединка осећати равноправно, зaкључуje пoвeрeницa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top