Међународни дан социјалне правде

Поводом Међународног дана социјалне правде, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић саопштава да су примери социјалне неједнакости видљиви готово свакодневно, иако је много тога урађено. То се пре свега односи на негативне последице које је оставила пандемија, а које се огледају у тежој доступности здравстве и социјалне заштите, као и образовања. Наиме, упркос брзој реакцији државе у виду јачања здравствених капацитета и вакцинације, поједине здравствене услуге постале су теже доступне, посебно у мањим местима, онлајн настава допринела је већој искључености деце слабијег имовинског стања, као и оне из неформалних насеља који нису имали услова. Такође, сиромаштво је и даље главни узрок због којег су маргинализоване групе у већем ризику од дискриминације и социјалне искључености.

Кључни императив нашег друштва и свих одговорних, пре свега треба да буде интензивирање мера у циљу смањивања социјалне искључености, сиромаштва и разлика између урбаних и руралних средина. Истовремено, треба наставити активну политику запошљавања, унапредити ефикасност материјалне подршке појединцу и породици, као и мере подршке породици са децом и мере популационе политике, закључује повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top