Кабинет

Игор Јовичић, шеф кабинета пoвeрeницe зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти

 

Рођен је 16. фебруара 1964. године у Загребу, где је завршио основну школу и Пету гимназију.  Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Загребу 1989. године на тему „Уговор о зајму“ и стекао звање Мастер права. Положио је правосудни испит 1996. године у Београду.

 

Професионално искуство

од септембра 2013. до јануара 2021. године секретар Министарства културе и информисања ;

oд јануара 2013. до септембра 2013. године уредник за друштвену, економску и правну групу предмета, уједно  и помоћник директора правног сектора и људских ресурса за комерцијалне послове у ЈП Завод за уџбенике;

од  јуна 2007. до јула 2012. на позицији државног секретара Министарства одбране Републике Србије ( задужен за координирање законодавне и нормативне делатности из надлежности Министарства одбране и послова који се односе на људске ресурсе);

од 2006. до 2007. шеф Кабинета генералног директора ДДОР “Нови Сад“ а.д.о;

од 2003. до 2006. генерални секретар Савета министара;

од 2000. до 2003. заменик генералног секретара Савезне владе;

од 1997. до 2000. савезни управни инспектор, Савезно министарство правде;

од 1994. до 1997. секретар мешовитог деоничарског друштва “ПКБ Биопак“, Београд;

од 1994. виши стручни сарадник за уговоре и споразуме у сектору за правне и опште послове ПКБ Корпорације, Београд;

од 1993. до 1994. секретар предузећа “ПКБ Безбедност“ Београд;

од 1992. до 1993. стручни сарадник у одељењу за правне послове ПКБ Корпорације, Београд;

од 1991. до 1992. адвокатски приправник;

од 1989. до 1991. судијски приправник Окружног суда у Загребу.

 

Додатно усавршавање:

Ecole Nationale d’ administration, Republique Francaise: Јавна управа и управљање људским ресурсима, Београд – Париз, октобар 2005 – јун 2006. године;

US Department of State, USA: Одговорност у државној управи и пословању, САД, септембар 2004. године;

British Association For Central and Eastern Europe: Форум за Нову Србију, Интеграција избеглица, Лондон, јули 2002. године;

Венецијанска комисија, Савет Европе: Контрола извршне власти: судска, парламентарна и омбудсман, Трст, септембар 2001. године.

 

Говори енглески језик.

 

Ожењен, отац двоје деце.

 

 

igor.jovicic@ravnopravnost.gov.rs

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top