Публикације

Сви смо једнаки и можемо заједно!

  Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године   Број страна: 23 Сви смо једнаки и можемо заједно!

Опширније →
Шта је дискриминација и како се од ње заштитити? Једноставна верзија практикума за заштиту од дискриминације

  Приредиле: Драгана Ћирић Миловановић, Леа Шимоковић Издавач: Партнери за демократске промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, 2012. године Број страна: 30  Шта је дискриминација и како се од ње заштитити? Једноставна верзија практикума за заштиту од дискриминације

Опширније →
Публикације

Медији у Србији: од дискриминације до равноправности Уредница: Косана Бекер Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године Број страна: 125  {jd_file file==1214}   За Србију без дискриминације Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године Број страна: 8 {jd_file file==1209} Практикум за заштиту од дискриминације Аутори: проф. др Невена Петрушић, Косана Бекер, МА Издавач: Партнери за…

Опширније →
Медији у Србији: од дискриминације до равноправности

  Уредница: Косана Бекер Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године Број страна: 125 Медији у Србији: од дискриминације до равноправности

Опширније →
Практикум за заштиту од дискриминације (ромски)

  Аутори: проф. др Невена Петрушић, Косана Бекер, МА Издавач: Партнери за демократске промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, 2012. године Број страна: 42  Praktikum vaš arakhibe kotar diskriminacija

Опширније →
Практикум за заштиту од дискриминације (мађарски)

  Аутори: проф. др Невена Петрушић, Косана Бекер, МА Издавач: Партнери за демократске промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, 2012. године Број страна: 42    Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez

Опширније →
Практикум за заштиту од дискриминације (албански)

  Аутори: проф. др Невена Петрушић, Косана Бекер, МА Издавач: Партнери за демократске промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, 2012. године Број страна: 42    Praktikumi për mbrojtje nga diskriminimi

Опширније →
За Србију без дискриминације

  Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2012. године Број страна: 8  За Србију без дискриминације

Опширније →
Практикум за заштиту од дискриминације

  Аутори: проф. др Невена Петрушић, Косана Бекер, МА Издавач: Партнери за демократске промене Србија, Центар за алтернативно решавање сукоба, 2012. године Број страна: 94  Практикум за заштиту од дискриминације

Опширније →
Примeнa aнтидискриминaциoнoг зaкoнoдaвствa и кривичнoпрaвнa зaштитa

  Aутoри: прoф. др Нeвeнa Пeтрушић, др Гoрaн Илић, др Maриo Рeљaнoвић, др Joвaн Ћирић, мр Maринa Maтић, Кoсaнa Бeкeр, Свeтлaнa Нeнaдић, Вeрицa Tрнинић Издавач: Удружeњe jaвних тужилaцa и зaмeникa jaвних тужилaцa Србиje, 2012. године Број страна: 176  Примeнa aнтидискриминaциoнoг зaкoнoдaвствa и кривичнoпрaвнa зaштитa

Опширније →
back to top