Публикације

Приручник за примену медијације у оквиру службе Повереника за заштиту равноправности

  Аутори и ауторке: др Невена Петрушић, Драгана Ћук Миланков, Вера Деспотовић Станаревић, др Тамара Џамоња Игњатовић, Владан Јовановић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године Број страна: 135  Приручник за примену медијације у оквиру службе Повереника за заштиту равноправности

Опширније →
Извештај „Једнаке шансе за боље могућности – јачање Рома и Ромкиња у борби против дискриминације”

  Извештај пoвoдoм зaвршeткa зajeдничкoг прojeктa „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa и Рoмкињa у бoрби прoтив дискриминaциje“ кojи je финaнсирaлa Амбасада Хoлaндиje у Србиjи a реализовао Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са организацијом Праксис. Ауторке: Милијана Трифковић, Јасмина Миковић, Ивана Станковић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године Број страна: 32…

Опширније →
Jekh-jekhipe amaro hakaj thaj amaro godaripe

Jekh-jekhipe amaro hakaj thaj amaro godaripe

Опширније →
ЗБОРНИК мишљења, препорука и упозорења Повереника за заштиту равноправности

  Уредница: Прoф. др Невена Петрушић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2013. године Број страна: 538  ЗБОРНИК мишљења, препорука и упозорења Повереника за заштиту равноправности

Опширније →
Rovnoprávnosť naše právo a naša zodpovednosť

Rovnoprávnosť naše právo a naša zodpovednosť

Опширније →
Ровноправносц то нашо право и наша одвичательносц

Ровноправносц то нашо право и наша одвичательносц

Опширније →
Egalitatea reprezintă dreptul nostru și responsabilitatea noastră

Egalitatea reprezintă dreptul nostru și responsabilitatea noastră

Опширније →
Рамноправност наше право и наша одговорност

Рамноправност наше право и наша одговорност

Опширније →
Az egyenjogúság jogunk és felelősségünk

Az egyenjogúság jogunk és felelősségünk

Опширније →
Равноправност наше право и наша одговорност

Равноправност наше право и наша одговорност

Опширније →
back to top