Публикације

Речник толеранције

Речник толеранције

Опширније →
Збирка стрипова намењена деци и младима

  Уредница: Прoф. др Невена Петрушић Аутори: Александар Зограф, Урош Беговић, Вук Палибрк, Никола Витковић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године Број страна: 16 Збирка стрипова намењена деци и младима

Опширније →
ЗА СРБИЈУ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ Водич кроз институционалну заштиту од дискриминације националних мањина

ЗА СРБИЈУ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ : Водич кроз институционалну заштиту од дискриминације националних мањина

Опширније →
Заштита равноправности: приручник за националне савете националних мањина

  Аутор: Душан Покушевски Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године Број страна: 51  Заштита равноправности : приручник за националне савете националних мањина

Опширније →
Зборник мишљења и препорука Повереника за заштиту равноправности: Поступање по притужбама које се односе на дискриминацију деце

  Уредница: Прoф. др Невена Петрушић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године Број страна: 320  Зборник мишљења и препорука Повереника за заштиту равноправности: Поступање по притужбама које се односе на дискриминацију деце

Опширније →
Водич за примену антидискриминационог законодавства у процесу креирања прописа на локалном нивоу

  Ауторка: Проф. др Маријана Пајванчић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године Број страна: 229  Водич за примену антидискриминационог законодавства у процесу креирања прописа на локалном нивоу

Опширније →
Посебан извештај о дискриминацији деце

  Уредница: Прoф. др Невена Петрушић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2013. године Број страна: 105  Посебан извештај о дискриминацији деце

Опширније →
Приручник за примену медијације у оквиру службе Повереника за заштиту равноправности

  Аутори и ауторке: др Невена Петрушић, Драгана Ћук Миланков, Вера Деспотовић Станаревић, др Тамара Џамоња Игњатовић, Владан Јовановић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године Број страна: 135  Приручник за примену медијације у оквиру службе Повереника за заштиту равноправности

Опширније →
Извештај „Једнаке шансе за боље могућности – јачање Рома и Ромкиња у борби против дискриминације”

  Извештај пoвoдoм зaвршeткa зajeдничкoг прojeктa „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa и Рoмкињa у бoрби прoтив дискриминaциje“ кojи je финaнсирaлa Амбасада Хoлaндиje у Србиjи a реализовао Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са организацијом Праксис. Ауторке: Милијана Трифковић, Јасмина Миковић, Ивана Станковић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2014. године Број страна: 32…

Опширније →
Jekh-jekhipe amaro hakaj thaj amaro godaripe

Jekh-jekhipe amaro hakaj thaj amaro godaripe

Опширније →
back to top