Публикације

Кодекс равноправности

Кодекс равноправности – Смернице за израду кодекса антидискриминационе политике послодаваца у Србији – Појмовник Кодекс равноправности – Смернице за израду кодекса антидискриминационе политике послодаваца у Србији – Упутство и методологије

Опширније →
Cover
Прeвeнциja сeгрeгaциje, рaзвoj инклузивних уписних пoлитикa и дeсeгрeгaциja шкoлa и oдeљeњa: мeђунaрoднa искуствa и прeдлoзи зa унaпрeђeњe прaксe у Србиjи

Прeвeнциja сeгрeгaциje, рaзвoj инклузивних уписних пoлитикa и дeсeгрeгaциja шкoлa и oдeљeњa: мeђунaрoднa искуствa и прeдлoзи зa унaпрeђeњe прaксe у Србиjи

Опширније →
Borba za ravnopravnost
Приручник зa нoвинaрe и нoвинaркe – Бoрбa зa рaвнoпрaвнoст

Приручник зa нoвинaрe и нoвинaркe – Бoрбa зa рaвнoпрaвнoст

Опширније →
Положај старијих на селу

Положај старијих на селу

Опширније →
Zbornik
Други зборник мишљења и препорука Повереника за заштиту равноправности – поступање по притужбама које се односе на дискриминацију деце

Други зборник мишљења и препорука – повереника за заштиту равноправности – поступање по притужбама које се односе на дискриминацију деце

Опширније →
Brošura Poverenica
Брошура Повереника за заштиту равноправности

Брошура Повереника за заштиту равноправности – ћирилица Брошура Повереника за заштиту равноправности – латиница Брошура Повереника за заштиту равноправности – енглески Брошура Повереника за заштиту равноправности – ромски

Опширније →
Priručnik za prepoznavanje slučajeva diskriminacije pred organima javne vlasti
Приручник за препознавање случајева дискриминације пред органима јавне власти

Приручник за препознавање случајева дискриминације пред органима јавне власти

Опширније →
Barazia e drejtë e jona dhe përgjegjësi e jona

Barazia e drejtë e jona dhe përgjegjësi e jona

Опширније →
Приручник за примену антидискриминационог прекршајног права

  Аутори: проф. др. Невена Петрушић, Мирјана Тукар, Бранко Николић Издавач: Повереник за заштиту равноправности, 2015. године Број страна: 205  Приручник за примену антидискриминационог прекршаjног права

Опширније →
Публикације о заштити од дискриминације прилагођене особама са оштећеним видом

  У циљу веће доступности грађанима и грађанкама Повереник за заштиту равноправности припремио је више публикација које су прилагођене особама са оштећеним видом. На Брајевом писму објављени су Закон о забрани дискриминације, информативна брошура о мандату Повереника и начину за подношење притужбе због дискриминације. Осим тога, публикација Практикум за заштиту од дискриминације објављена је у…

Опширније →
back to top