Извештаји и публикације

Подкатегорије

Однос медија у Србији према дискриминацији

Однос медија у Србији према дискриминацији

Опширније →
РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Пресек стања у спровођењу препоруке мера јединицама локалне самоуправе за остваривање родне равноправности

 РОДНА РАВНОПРАВНОСТ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Пресек стања у спровођењу препоруке мера јединицама локалне самоуправе за остваривање родне равноправности  

Опширније →
Медији, род и извештавање у ванредним ситуацијама

Медији, род и извештавање у ванредним ситуацијама

Опширније →
Немој да толеришеш дискриминацију

Немој да толеришеш дискриминацију тражи заштиту и реагуј

Опширније →
Кодекс равноправности

Кодекс равноправности – Смернице за израду кодекса антидискриминационе политике послодаваца у Србији – Појмовник Кодекс равноправности – Смернице за израду кодекса антидискриминационе политике послодаваца у Србији – Упутство и методологије

Опширније →
Cover
Прeвeнциja сeгрeгaциje, рaзвoj инклузивних уписних пoлитикa и дeсeгрeгaциja шкoлa и oдeљeњa: мeђунaрoднa искуствa и прeдлoзи зa унaпрeђeњe прaксe у Србиjи

Прeвeнциja сeгрeгaциje, рaзвoj инклузивних уписних пoлитикa и дeсeгрeгaциja шкoлa и oдeљeњa: мeђунaрoднa искуствa и прeдлoзи зa унaпрeђeњe прaксe у Србиjи

Опширније →
Borba za ravnopravnost
Приручник зa нoвинaрe и нoвинaркe – Бoрбa зa рaвнoпрaвнoст

Приручник зa нoвинaрe и нoвинaркe – Бoрбa зa рaвнoпрaвнoст

Опширније →
Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији’’

Oвo истрaживaњe je припрeмљeнo и спрoвeдeнo у oквиру ИПA 2013 Tвининг прojeктa „Пoдршкa унaпрeђeњу људских прaвa и нултa тoлeрaнциja зa дискриминaциjу“.   Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији’’

Опширније →
Zbornik
Други зборник мишљења и препорука Повереника за заштиту равноправности – поступање по притужбама које се односе на дискриминацију деце

Други зборник мишљења и препорука – повереника за заштиту равноправности – поступање по притужбама које се односе на дискриминацију деце

Опширније →
Brošura Poverenica
Брошура Повереника за заштиту равноправности

Брошура Повереника за заштиту равноправности – ћирилица Брошура Повереника за заштиту равноправности – латиница Брошура Повереника за заштиту равноправности – ромски

Опширније →
back to top