Извештаји и публикације

Подкатегорије

Истраживање „Дискриминација на тржишту рада“

  Истраживање „Дискриминација на тржишту рада’’

Опширније →
Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији’’

    Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији’’

Опширније →
Истраживање о положају старијих жена у Србији

Истраживање о положају старијих жена у Србији

Опширније →
СМЕРНИЦЕ ЗА СТРАТЕШКЕ ПАРНИЦЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА СТРАТЕШКЕ ПАРНИЦЕ

Опширније →
ПРИРУЧНИК ЗА СИТУАЦИОНО ТЕСТИРАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ПРИРУЧНИК ЗА СИТУАЦИОНО ТЕСТИРАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Опширније →
Однос медија у Србији према дискриминацији

Однос медија у Србији према дискриминацији

Опширније →
ПРИРУЧНИК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПРОПИСА – како препознати случајеве дискриминације пред органима јавне власти

ПРИРУЧНИК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПРОПИСА – како препознати случајеве дискриминације пред органима јавне власти

Опширније →
СТАРЕЊЕ У ГРАДОВИМА – изазови савременог друштва

СТАРЕЊЕ У ГРАДОВИМА – изазови савременог друштва

Опширније →
ПСИХOСOЦИJAЛНA ПOДРШКA У НEСРEЋAMA – приручник зa прoфeсиoнaлцe и вoлoнтeрe Црвeнoг крстa Србиje

ПСИХOСOЦИJAЛНA ПOДРШКA У НEСРEЋAMA – приручник зa прoфeсиoнaлцe и вoлoнтeрe Црвeнoг крстa Србиje

Опширније →
Добро чувана породична тајна-злостављање старијих особа

Добро чувана породична тајна-злостављање старијих особа

Опширније →
back to top