Анализа стања у Србији у области заштите од дискриминације

 

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је у представљању анализе стања у Србији у области заштите од дискриминације на Правном факултету Универзитета у Београду.

Повереница је истакла да је веома важно проблем дискриминације сагледати у ширем контексту, како историјском и економском , тако и у геополитичком јер нам је циљ да градимо модерно, толерантно и демократско друштво где различитости представљају богатство и вредност.

Она је представила најважније податке из Извештаја Повереника за 2015. годину, истакавши да се највећи број притужби односио на дискриминацију на основу пола, затим националнe припадности, инвалидитетa, староснe доби, брачнoг и породичнoг статусa и сексуалнe оријентацијe.

„Из године у годину расте број притужби које су наш главни инструмент деловања, а то показује да расте и поверење у нашу институцију. Ово не можемо да тумачимо закључком да у нашем друштву има више дискриминације, већ да се она све више препознаје“, рекла је повереница и додала да је искуство Повереника висок проценат поступања по препорукама, око 95 одсто, што треба додатно да охрабри грађане и грађанке да подносе притужбе.

Професорка Правног факултета Ивана Крстић Давинић представила је анализу стања у области антидискриминације у Србији, поредећи резултате са земљама у региону. Она је навела да Србија има више закона из ове области и да су у великој мери усклађени са међународним прописима, али да још увек има недостатака и нејасноћа које треба исправити. Професорка Крстић истакла је значај рада Повереника за заштиту равноправности и важну улогу цивилног друштва.

Истраживање је показало потребу за већим улагањем у обуку судија, као и за бољом едукацијом студената свих правних факултета у области људских права.

Представница Праксиса Кристина Вујић изнела је податке из истраживање ове невладине организације о положају Рома и Ромкиња које указује да већина испитаника и испитаница није умела да препозна дискриминацију или није знала коме да се обрати. Такође, приметно је и неповерење у институције.

Силвија Пановић Ђурић из Савета Европе навела је најинтересантније примере из праксе Европског суда за људска права, док је адвокат Душан Игњатовић представио ХЕЛП пројекат који функционише у 47 земаља и има за циљ едукацију у области заштите од дискриминације.

Скуп је део пројекта „Правна заштита против дискриминације у југоисточној Европи“ чији је циљ препознавање добре праксе, као и изазова и системског деловања усмереног ка успешној правној заштити против дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top