Дан: 4. октобра 2016.

cesi1
Посета чешког парламентарног Одбора за петиције Поверенику

Представници и представнице Одбора за петиције Парламента Чешке Републике посетили су Повереника за заштиту равноправности где су се упознали са надлежностима и радом институције. Тема састанка била је сарадња парламентарних тела са независним државним органима, као и улога тела за заштиту од дискриминације и унапређење равноправности, а разговор је настављен разменом добрих примера из праксе….

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-15/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00209/2016-20 од…

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-17/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје   МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00211/2016-20 од 19. септембра 2016….

Опширније →
Мишљење на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

бр. 110-00-16/2016-04    датум: 4. октобар  2016. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 110-00-00210/2016-20 од…

Опширније →
back to top