Дан: 19. фебруара 2015.

Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о уџбеницима

бр: 011-00-1/2015-02 датум: 20. 2. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
back to top