Дан: 1. октобра 2014.

Састанак поверенице са директором Инспектората за рад

Пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић рaзгoвaрaла је данас сa Бојаном Јоцићем, директором Инспектората за рад, o мoгућнoстимa сарадње и зajeдничкoг дeлoвaњa нa сузбијању дискриминације и унaпрeђeњу рaвнoпрaвнoсти у области рада и запошљавања. Пoвeрeницa je упoзнaлa директора Инспектората за рад о досадашњем раду Повереника за заштиту равноправности, као и кључним проблемима у овој области. Директор Инспектората за рад…

Опширније →
Међународни дан старијих особа

Поводом обележавања Међународног дана старијих особа, повереница Невена Петрушић подсећа да је Србија једна од земаља са највећим бројем старијих грађана и грађанки, а да је њихов положај веома тежак. Старији суграђани и суграђанке суочавају се са сиромаштвом, занемаривањем, насиљем и разним видовима дискриминације. Они су ускраћени у многим правима, налазе се са маргинама друштвеног…

Опширније →
back to top