Дан: 16. децембра 2013.

Притужба oргaнизaциje M. ж. п. д. прoтив приврeднoг друштва M. с. г. збoг дискриминaциje пo вишe oснoвa у oблaсти рaдa и запошљавања

дел. бр. 07-00-606/2013-01 датум: 17. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела М. ж. п. д, против привредног друштва М. с. г. из Б, због упитника за запослење који је постављен на интернет презентацији овог привредног друштва, а у којем су постављена питања која су недозвољена, јер…

Опширније →
back to top