Дан: 17. јануара 2012.

Притужба О. з. л. љ. п. против професора М. Б. због дискриминације на основу сексуалне оријентације у области образовања

дел. бр. 168 датум: 18. 1. 2012. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/2009), поводом притужбе О. з. л. љ. п….

Опширније →
back to top