Законодавни одбор скупштине Србије није поступио по препорукама Поверенице за заштиту равноправности

Законодавни одбор скупштине Републике Србије, у свом Јединственом методолошком упутству за израду прописа прописао је да се „изрази у прописима употребљавају у мушком роду, осим ако природа ствари захтева другачије““, због чега је Повереници за заштиту равноправности Невени Петрушић поднета притужба.

Повереница је спровела поступак и закључила да је тиме извршен акт дискриминације, односно да је прописано правило супротно начелима равноправности полова и поштовања једнаких права жена и мушкараца, те представлја акт дискриминације на основу личног својства – пола. Законодавном одбору упутила је препоруку да измени ово правило, тако да се њиме обухвати и женски граматички род за жене, уз указивање да језик има суштинску улогу и утицај на обликовање друштвених ставова. Пошто Законодавни одбор скупштине Србије није поступио по препорукама, повереница за заштиту равноправности о томе извештава јавност, у складу са Законом о забрани дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top