Упозорење јавности поводом увредљиве рекламе на билбордима

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић осуђује као крајње непримерну и увредљиву рекламу на билбордима по Војводини, којом се пољопривредни  производ на омаловажавајући начин доводи у везу са женама. Садржај у коме се се жена своди на објекат, уз стереотип да је њена једина сврха да рађа, дубоко је дискриминаторан, вређа достојанство жене и грубо подржава предрасуде о неравноправности жена.

Промовисање оваквих патријархалних модела према којима је за жену важно да је из добре породице, здрава, снажна и спремна да рађа, дубоко се коси са домаћим антидискриминационим прописима и законодавством. Уместо да се сузбијају, на овај начин се  подржавају родни стереотипи којима се жене омаловажавају.

Повереница Јанковић тражи од свих који обликују јавни живот у Србији, међу којима су и  компаније и маркетиншке агенције, да поштују прописе и професионалне стандарде и да се уздрже од увредљивих, сексистичких и дискриминаторских садржаја, a да своју креативност изразе на примерен начин, поштујући достојанство жене.

Повереница на крају саопштава да је поводом овог случаја поднета притужба и да ће се по њој поступати у законом прописаном року.

Print Friendly, PDF & Email
back to top