The Horizontal Facility Сaвeт Eврoпe

Повереник је партнер и члан Управног одбора регионалног пројекта „Промоција различитости и равноправности у Србији“, коју имплементира Савет Европе уз финансијску помоћ Европске уније и Савета Европе, са циљем јачања капацитета заинтересованих страна за заштиту и унапређење права националних мањина, заштиту права ЛГБТИ особа и борбу против говора мржње. Програм Horizontal Facility резултат је сарадње Европске уније и Савета Европе. Програм подржава реформски процес, у складу са препорукама одговарајућих тела Савета Европе. У питању је поље људских права, владавине права и демократије. Активности се ослањају на постигнуте резултате прве фазе програма, која је трајала од 2016-2019. године.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top