Ознака: Здравство

Притужба С. Л. против дома здравља по основу здравственог стања у области здравства

бр. 07-00-151/2014-02 датум: 1. 8. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je у име и уз сагласност С. Л, поднео Ц. а. п. з. „К. к.“ против Дома здравља З. из Б, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је С. Л. отишла у Службу…

Опширније →
Притужбa T. J. прoтив Рeпубличкoг фoндa зa здрaвствeнo oсигурaњe збoг дискриминaциje пo oснoву држaвљaнствa у oблaсти здрaвствa

бр. 07-00-599/2013-02 датум: 4. 4. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднелa T. J. из села Ч. против Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала за Рашки округ у Краљеву, због дискриминације на основу држављанства. У току поступка утврђено je да је А. Ј, супруг подноситељке притужбе здравствено осигуран…

Опширније →
Притужбa A.с.ц. прoтив стoмaтoлoшкe oрдинaциje A. р. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружaњa услугa

дел. бр. 07-00-444/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 22. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А, са циљем да утврди да…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje A. д. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-438/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. д. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А. д, са циљем да утврди…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje A. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-440/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације А. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију А, са циљем да утврди да…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oргaнизaциje Д. e. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-469/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Д. е. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Д. е, са циљем да…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Д. н. п. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-467/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Д. н. п. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 23. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Д. н. п, са…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje З. д. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-439/2013-02 датум: 31. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације З. д. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 25. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију З. д, са циљем да…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке oрдинaциje Б. збoг дискриминације пo oснoву здрaвствeнoг стaња у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-447/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Б. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 24. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Б, са циљем да утврди да ли…

Опширније →
Притужба A.с.ц. прoтив стоматолошке ординације Б. К. збoг дискриминaциje пo oснoву здрaвствeнoг стaњa у oблaсти пружања услугa

бр. 07-00-450/2013-02 датум: 30. 12. 2013.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела организација А. с. ц. из Б, против Стоматолошке ординације Б. К. из Б. У току поступка је утврђено да је добровољни испитивач дискриминације 24. априла 2013. године позвао Стоматолошку ординацију Б. К, са циљем да утврди…

Опширније →
back to top