Светски дан Рома

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић саопштава да Светски дан Рома овог 8.априла, припадници и припаднице ромске заједнице обележавају у  отежаним околностима у којима смо сви заједнички суочени у борби против епидемије вируса КОВИД 19, али са готово истим проблемима као и ранијих година, јер су и даље маргинализовани и суочени са великим тешкоћама у свим сегментима живота. Висока стопа сиромаштва, као и чињеница да многи Роми и Ромкиње и данас живе без воде и струје у неформалним ромским насељима, чини их у време пандемије вируса КОВИД 19 додатно рањивим. Због тога је веома важно да Роми и Ромкиње у овом периоду не буду заборављени и да добију правовремене информације, навела је повереница.

Према резултатима недавног истраживања „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“, које је Повереник за заштиту равноправности спровео у сарадњи са немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ),  највећи број анкетираних Рома и Ромкиња сматра да им се ускраћују права и услуге само због тога што су Роми, и то у општини и другим јавним установама (64%), центрима за социјални рад (61%) и у поступку запошљавања (60%). Јанковић наглашава да, са друге стране, охрабрује податак да 88% анкетираних препознаје образовање као најважније за остваривање равноправног положаја у друштву, што само потврђује да је потребно још интензивније радити на едукацији ромске деце и младих и њиховој пуној инклузији у све сегменте друштва.

Добијени резултати у корелацији су са притужбама које се из године у годину подносе Поверенику за заштиту равноправности, што упућује на закључак да је за достизање пуне равноправности и једнаких могућности за Роме, од изузетног значаја да се проблему сиромаштва и социјалне искључености приступа кроз заједничко деловање свих институција, закључује повереница.

Резултате истраживања „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“, реализовано у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње Инклузија Рома и других маргинализованих група, Повереник за заштиту равноправности представиће по окончању ванредног стања.

Print Friendly, PDF & Email
back to top