„Ситуационо тестирање дискриминације – изазови и планови“

У организацији Повереника за заштиту равноправности и TACSO канцеларије у Србији, 9. априла 2013. године у Београду, одржан је састанак у вези са изазовима и даљим плановима у спровођењу ситуационог тестирања дискриминације. Тема састанка односила се на изазове и проблеме са којима су се организације цивилног друштва, одабране да спроводе ситуациона тестирања дискриминације из различитих друштвених области, срели у планирању спровођења ситуационог тестирања, начинима отклањања недоумица и проблема везаних за тестирање, као и о умрежавању организација цивилног друштва. Скуп су отвориле повереница Невена Петрушић и Зорица Рашковић, представница TACSO канцеларије у Србији, које су пружиле подршку организацијама цивилног друштва у спровођењу ситуационог тестирања. Скуп су водили помоћница поверенице Косана Бекер и едукатори Јованка Тодоровић из Лабриса, Јована Вуковић из Регионалног центра за мањине и Кристиан Ранђеловић из организације Gayten. Састанку су присуствовали представници организација цивилног друштва које учествују у спровођењу ситуационог тестирања дискриминације, представник TACSO Сергеј Вујачић, као и запослени у Поверенику за заштиту равноправности Тијана Милошевић и Слободан Миливојевић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top