Саопштење поводом Међународног дана особа са инвалидитетом

 

Поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић скреће пажњу да се положај особа са инвалидитетом мора и даље унапређивати и када говоримо о њиховом правном и друштвеном положају.

И поред тога што постоји добар законодавни оквир, притужбе упућене Поверенику указују да је дискриминација особа са инвалидитетом најуочљивија у областима образовања, рада и запошљавања, живота у заједници, једнакости пред законом, приступу услугама и информацијама, наводи повереница. Она додаје да су веома важни добри антидискриминациони закони и њихова пуна примена.

Сматрамо да је неопходно реформисати систем који се односи на лишавање пословне способности особа са интелектуалним и психосоцијалним инвалидитетом. Код нас се поступак углавном заснива на потпуном лишењу пословне способности, док је делимично лишење и даље изузетак. Таква пракса противна је међународним документима и стандардима, тврди повереница.

Као добар пример поздрављамо нови Предлог закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом којим би се увео у употребу печат са угравираним потписом особе која има трајне последице телесног или сензорног оштећења или болести. На тај начин они би били у могућности да се својеручно потпишу приликом остваривања неког права или услуге, објашњава повереница.

У пракси, особе са инвалидитетом често су онемогућене да остварују своја права или су стављене у неповољнији положај у односу на друга. Нарочито издвојамо жене и децу са инвалидитетом који су често жртве вишеструке дискриминације. Зато је неопходно континуирано унапређивање мера које би њихов свакодневни живот учиниле нормалним и без препрека, закључује Бранкица Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top