Саопштење поводом Међународног дана деце жртава насиља

 

Поводом Међународног дана деце жртава насиља повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић скреће пажњу на поразну статистику у Србији која се мора што пре променити.

Недопустиво је свако насиље над децом, физичко злостављање и занемаривање које се мора најстроже кажњавати, указала је повереница. Она је навела да је насиље над децом и даље веома раширено – од насиља у породици, преко насиља у школи, вршњачког насиља и све присутнијег дигиталног насиља, које нам доноси савремено доба а којем су највише изложена управо деца.

Истраживање УНИЦЕФ-а у Србији из 2014. године показује да је више од 40 одсто деце до 14 година доживело насилне методе кажњавања и васпитања, а нека истраживања показују да су деца жртве у 50 одсто случајева насиља у породици, док 70 одсто деце трпи родно засновано насиље у школама.

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић подржава иницијативу за хитну измену и допуну Породичног закона којим би се изричито забранило физичко кажњавање деце и употреба физичке силе као васпитног средства.

Установе образовања, социјалног рада, здравства кључне су за спречавање насиља над децом, уз интервенцију полиције и правосудних органа, навела је повереница Јанковић.

Подсетимо да је Повереник за заштиту равноправности у 2014. години препоручио да се без одлагања донесе Правилник о ближим критеријумима за препознавање свих облика дискриминације у образовним и васпитним установама као и да се обезбеде сви услови за његову примену.

Print Friendly, PDF & Email
back to top