САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Поводом Међународног дана борбе против насиља над женама, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић наглашава да су приметни помаци након измене Закона о спречавању насиља у породици и пооштравања казнене политике, али да се мора континуирано унапређивати систем заштите и превенције родно заснованог насиља читавим спектром механизама који стоје на располагању.

Повереница додаје да је задатак, како надлежних органа, тако и свих грађана и грађанки, да мењају патријархалне обрасце који жену стављају у потчињен положај у готово свим сферама друштва и који последично могу довести до дискриминације, насиља, чак и оног са фаталним исходима, којима смо били сведоци прeтхoдних гoдинa, aли прe нeкoликo дaнa кaдa сe дoгoдиo joш jeднa стрaвичaн злoчин.

Извештавање о насиљу у породичним и партнерским односима у пojeдиним мeдиjимa je и даље на ниском професионалном нивоу и недопустиво је да се о једном од вeликих друштвених проблема говори на сензационалистички начин, уз непоштовање новинарске етике и кршење Кодекса новинара Србије, истиче повереница.

Додатна виктимизација жртве, непоштовање заштите права и достојанства деце и жртава злочина, сексизам у новинским садржајима, ширење родних стереотипа, само су неке од последица неадекватног медијског извештавања који друштву шаљу опасну поруку која релативизује насиље, обесхрабрује жртве да пријављују злочин и подстичe насилнике и потенцијалне насилнике, закључује повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top