Саопштење поводом Редовног годишњег извештаја за 2016. годину

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела је Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај за 2016. годину.

Највише притужби поднето је због дискриминације на основу инвалидитета и пола и та два основа чине четвртину укупног броја свих поднетих притужби. Следе притужбе поднете због дискриминације на основу старосног доба, националне припадности и здравственог стања.

Када су у питању области у којима се дискриминација најчешће појављује, највећи број притужби као и претходних година, поднет је због дискриминације у поступку запошљавања или на послу – трећина од укупног броја, затим у поступку пред органима јавне власти и због дискриминације приликом пружања јавних услуга или при коришћењу објеката и површина.

Током претходне године, Повереник је упутио знатно већи број препорука мера за остваривање  равноправности, јер је пракса показала се на тај начин најефикасније спроводи превентивно деловање.

У извештају су дате 24 препоруке за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности, међу којима су: интензивирање рада на уклањању свих врста баријера које грађанима и грађанкама са инвалидитетом отежавају приступ јавним објектима, превозу и комуникацијама; предузимање мера којима ће се обезбедити педагошки асистенти за децу којој је потребна додатна подршка у образовању; усвајање Закона о бесплатној правној помоћи; предузимање мера за економско оснаживање жена и заштиту жена од дискриминације на тржишту рада, побољшање положаја старијих грађана и грађанки, нарочито у руралним и неприступачним подручјима, а посебно у домену пружања услуга социјалне и здравствене заштите, итд.

godisnji izvestaj
Print Friendly, PDF & Email
back to top