Рeизбoр Сaшe Јaнкoвићa нa функциjу Зaштитникa грaђaнa Рeпубликe Србиje

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић поздравља поновни избор Саше Јанковића на функцију Заштитника грађана. Својим досадашњим радом на челу ове угледне независне институције, Јанковић је дао велики допринос унапређењу заштите људских и мањинских права и стекао велико поверење грађана и грађанки Србије. Његов реизбор је израз опредељености Народне скупштине да се у Србији и даље унапређује достигнути ниво заштите људских и мањинских права. Повереница је уверена да ће наставак рада Саше Јанковића допринети даљем развоју Србије као модерне демократске државе, која почива на владавини права и европским вредностима и изражава искрено задовољство што ће се сарадња ове две институције одвијати у континуитету.

Print Friendly, PDF & Email
back to top